Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v roce 2014 poprvé vykázala zisk 312,7 mil.
  27/03/2015

  Předběžné neauditované konsolidované hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 31. prosinci 2014 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank loni poprvé dosáhla kladného výsledku hospodaření. Zatímco za rok 2013 vykázala čistou konsolidovanou ztrátu 80,0 milionů Kč, za celý rok 2014 už hospodařila s čistým ziskem 312,7 milionu Kč. Původně Air Bank očekávala zisk až v roce 2015.

  Air Bank v roce 2014 rychle rostla. Počet klientů banky se ke konci roku 2014 meziročně zvýšil o 49 % na 318 tisíc. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl o 25 % na 54,7 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 8 % na 25,1 miliardy Kč.„V loňském roce se nám nadále dařilo zvyšovat výnosy banky mnohem rychlejším tempem, než rostly naše provozní náklady. Vůbec nejrychleji rostly výnosy ze spotřebitelských úvěrů našim klientům, které jsme spustili teprve před dvěma lety. Jen v loňském roce jsme poskytli spotřebitelské úvěry v objemu 4,7 miliardy korun, o 54 % více než v roce 2013,“ říká Pavel Pfauser, finanční ředitel Air Bank.Konsolidované provozní výnosy Air Bank se meziročně zvýšily o 49 % na 3,4 miliardy korun. Oproti tomu konsolidované správní a režijní náklady meziročně narostly o 11 % na 1,2 miliardy korun a celkové konsolidované provozní náklady o 27 % na 3,0 miliardy korun.Celková bilanční suma Air Bank vzrostla ke konci roku 2014 meziročně o 21 % na 63,0 miliard korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 19 % na 4,7 miliardy korun. Celkový kapitálový poměr Air Bank vzrostl o desetinu na 14,7 %. 

  Klíčové finanční a obchodní ukazatele Air Bank a.s. k 31. 12. 2014

  Klíčové ukazatele (v mil. Kč) 31. 12. 2013 31. 12. 2014 Meziroční změna
  Provozní výnosy 2 311 3 435 49 %
  Provozní náklady - 2 374 - 3 010 27 %
  - z toho správní a režijní náklady - 1 085 - 1 199 11 %
  Čistý výsledek hospodaření - 80,0 312,7 N/A
  Bilanční suma 52 166 63 010 21 %
  Vlastní kapitál 3 954 4 705 19 %
  Celkový kapitálový poměr 13,4 % 14,7 % 10 %
  Další zajímavá čísla  31. 12. 2013 31. 12. 2014 Meziroční změna
  Počet klientů 213 473 317 876 49 %
  Počet běžných účtů 162 097 277 115 71 %
  Počet spořicích účtů 160 207 215 359 34 %
  Objem vkladů 43,8 mld. Kč 54,7 mld. Kč 25 %
  Objem úvěrů 23,3 mld. Kč 25,1 mld. Kč 8 %
  Počet zaměstnanců 494 561 14 %
  Počet poboček 23 24 + 1
  Počet bankomatů 48 52 + 4

   

  Zpět na tiskové zprávy