Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v prvním pololetí vydělala 773,7 milionu korun a má už přes 719 tisíc klientů
  02/08/2019

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 30. červnu 2019 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank v prvním pololetí vydělala 773,7 milionu korun a má už přes 719 tisíc klientů

  Air Bank za prvních šest měsíců letošního roku vykázala čistý zisk 773,7 milionu korun. Meziročně byl zisk banky vyšší o 13 %. Počet klientů Air Bank poprvé překonal hranici 700 tisíc klientů. Kromě nárůstu počtu klientů se bance dál dařilo zvyšovat i objem poskytnutých úvěrů.

  „V uplynulém čtvrtletí jsme zase o něco zjednodušili způsob, jak se stát klientem Air Bank. Díky online mobilitě si mohou klienti převést účet z jiné banky do Air Bank z pohodlí domova a nemusí kvůli tomu chodit na pobočku. A nově jsme navíc umožnili, aby si u nás mohli účet otevřít klienti už od 15 let. Naši nabídku dál rozšiřujeme i o další nové služby. V pilotním režimu jsme například spustili investování do podílových fondů,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Počet klientů banky meziročně stoupl o více než 82 tisíc, a na konci června tak Air Bank měla 719 774 klientů. Počet běžných účtů se navýšil dokonce o 112 tisíc na 807 913. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 12 % na 461 072. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl na 105,2 miliardy korun.

  Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 7 % na 47,5 miliardy korun. Nejen díky tomu stouply čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty meziročně o 19 % na 1,7 miliardy korun. Správní a režijní náklady vzrostly o 12 % na 777 milionů korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 7 % na 115,6 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 22 % na 8,5 miliardy korun.

    30. 6. 2018 30. 6. 2019 Meziroční změna
  Čistý zisk 683,0 mil. Kč 773,7 mil. Kč + 13 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 1,5 mld. Kč 1,7 mld. Kč + 19 %
  Správní a režijní náklady -692,8 mil. Kč -777,0 mil. Kč + 12 %
  Počet klientů 637 087 719 774 + 13 %
  Počet běžných účtů 695 421 807 913 + 16 %
  Počet spořicích účtů 410 710 461 072 + 12 %
  Objem vkladů 98,0 mld. Kč 105,2 mld. Kč + 7 %
  Objem úvěrů 44,6 mld. Kč 47,5 mld. Kč + 7 %
  Bilanční suma 107,6 mld. Kč 115,6 mld. Kč + 7 %
  Vlastní kapitál 7,0 mld. Kč 8,5 mld. Kč + 22%
  Počet zaměstnanců 780 806 + 3%
  Počet poboček 35 35 + 0
  Počet bankomatů 354 369 + 15

  Zpět na tiskové zprávy