Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v prvním pololetí vydělala 683 milionů korun, má už přes 630 tisíc klientů
  03/08/2018

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 30. červnu 2018 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank v prvním pololetí vydělala 683 milionů korun, má už přes 630 tisíc klientů

  Air Bank za 1. pololetí letošního roku vykázala čistý zisk 683 milionů korun. Meziročně byl zisk banky vyšší o 146 %. Air Bank se opět dařilo rychle zvyšovat počet klientů i objem poskytnutých úvěrů, který meziročně vzrostl o téměř jednu třetinu. Díky tomu rostly příjmy z běžného retailového bankovnictví. Hlavní příčinou skokového nárůstu zisku byly ale především mimořádné jednorázové příjmy z investic banky.

  „Noví klienti k nám stále přicházejí hlavně kvůli běžnému účtu, který jsme vylepšili o možnost platit mobilem nebo získat odměny za nákupy. V oblasti úvěrů jsme klientům nově nabídli kontokorent a také možnost zařídit si půjčku kompletně přes mobil,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Služby Air Bank ke konci června využívalo už přes 637 tisíc klientů, a jejich počet tak meziročně vzrostl o 14 %. Ještě více se zvýšil počet běžných účtů, a to o 19 % na 695 421. Počet spořicích účtů se navýšil o téměř 50 tisíc na 410 710. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl na 98 miliard korun.

  Air Bank se dařilo podstatně navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz. Meziročně se objem úvěrů zvýšil o 32 %, tedy o téměř 11 miliard korun. Nejen díky tomu čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty meziročně stouply o 48 % na 1,5 miliardy korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 18 % na 107,6 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 25 % na 7 miliard korun.

    30. 6. 2017 30. 6. 2018 Meziroční změna
  Čistý zisk 277,3 mil. Kč 683 mil. Kč 146 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 979,9 mil. Kč 1 455 mil. Kč 48 %
  Správní a režijní náklady -627,9 mil. Kč -692,8 mil. Kč 10 %
  Počet klientů 557 261 637 087 14 %
  Počet běžných účtů 584 877 695 421 19 %
  Počet spořicích účtů 361 446 410 710 14 %
  Objem vkladů 83,8 mld. Kč 98,0 mld. Kč 17 %
  Objem úvěrů 33,7 mld. Kč 44,6 mld. Kč 32 %
  Bilanční suma 91,5 mld. Kč 107,6 mld. Kč 18 %
  Vlastní kapitál 5,6 mld. Kč 7 mld. Kč 25 %
  Počet zaměstnanců 766 780 2 %
  Počet poboček 34 35 + 1
  Počet bankomatů 207 354 + 147

  Zpět na tiskové zprávy