Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v prvním čtvrtletí vzrostla bilanční suma o 10 % na 125 miliard korun. Celkový počet klientů banky překročil 810 tisíc
  13/05/2020

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 31. březnu 2020 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank za první tři měsíce letošního roku vykázala čistý zisk 320,8 milionu korun. Meziročně byl zisk nižší o 5 %. Oproti stejnému období loňského roku vzrostl počet klientů banky o více než 115 tisíc, objem úvěrů se zvýšil o 25 %.

   „Od začátku roku se nám dál dařilo zvyšovat počet klientů i objem poskytnutých úvěrů. Ke konci čtvrtletí se do našeho hospodaření začal negativně promítat vliv současné ekonomické situace v Česku, který celkový zisk nakonec o něco snížil,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Počet klientů banky meziročně stoupl o 17 %, a na konci března tak Air Bank měla 810 383 klientů. Počet běžných účtů se navýšil o 18 % na 919 697. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 16 % na 517 745. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 9 % na 111,4 miliardy korun.

  Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 25 % na 58,3 miliardy korun. Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 10 % na 125,2 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 25 % na 10,1 miliardy korun.

   

    31. 3. 2019 31. 3. 2020 Meziroční změna
  Čistý zisk 339,0 mil. Kč 320,8 mil. Kč - 5 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 810,7 mil. Kč 799,3 mil. Kč - 1 %
  Správní a režijní náklady -391,9 mil. Kč -402,7 mil. Kč + 3 %
  Počet klientů 695 200 810 383 + 17 %
  Počet běžných účtů 776 726 919 697 + 18 %
  Počet spořících účtů 447 921 517 745 + 16 %
  Objem vkladů 102,6 mld. Kč 111,4 mld. Kč + 9 %
  Objem úvěrů 46,8 mld. Kč 58,3 mld. Kč + 25 %
  Bilanční suma 114,2 mld. Kč 125,2 mld. Kč + 10 %
  Vlastní kapitál 8,1 mld. Kč 10,1 mld. Kč + 25 %
  Počet zaměstnanců 792 813 + 3 %
  Počet poboček 34 35 + 1
  Počet bankomatů 365 373 + 8

   

  Zpět na tiskové zprávy