Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v prvním čtvrtletí vydělala 339 milionů korun, má už přes 695 tisíc klientů
  10/05/2019

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 31. březnu 2019 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank v prvním čtvrtletí vydělala 339 milionů korun, má už přes 695 tisíc klientů

  Air Bank za první tři měsíce letošního roku vykázala čistý zisk 339 milionů korun. Meziročně byl zisk banky vyšší o 143 %. Bance se opět dařilo zvyšovat počet klientů i objem poskytnutých úvěrů, který vzrostl přibližně o pětinu. Díky tomu rostly i příjmy z běžného retailového bankovnictví.

  „Od začátku roku jsme představili hned několik nových služeb. Například možnost otevřít si v Air Bank nový účet přímo v mobilní aplikaci. Spustili jsme také okamžité platby, díky kterým dorazí peníze na účet v jiné tuzemské bance do deseti vteřin. Klientům jsme letos nově nabídli i multibanking nebo placení mobilem přes Apple Pay,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Počet klientů banky meziročně stoupl o více než 76 tisíc, a na konci března tak Air Bank měla 695 200 klientů. Ještě více se zvýšil počet běžných účtů, a to o 16 % na 776 726. Počet spořicích účtů se navýšil o téměř 49 tisíc na 447 921. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl na 102,6 miliardy korun.

  Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 19 % na 46,8 miliardy korun. Nejen díky tomu stouply čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty meziročně o 60 % na 810,7 milionu korun. Správní a režijní náklady vzrostly o 17 % na 391,9 milionu korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 11 % na 114,2 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 26 % na 8,1 miliardy korun.

   

    31. 3. 2018 31. 3. 2019 Meziroční změna
  Čistý zisk 139,2 mil. Kč 339,0 mil. Kč + 143 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 507,5 mil. Kč 810,7 mil. Kč + 60 %
  Správní a režijní náklady -335,3 mil. Kč -391,9 mil. Kč + 17 %
  Počet klientů 618 342 695 200 + 12 %
  Počet běžných účtů 669 422 776 726 + 16 %
  Počet spořících účtů 398 961 447 921 + 12 %
  Objem vkladů 94,0 mld. Kč 102,6 mld. Kč + 9 %
  Objem úvěrů 39,3 mld. Kč 46,8 mld. Kč + 19 %
  Bilanční suma 103,2 mld. Kč 114,2 mld. Kč + 11 %
  Vlastní kapitál 6,4 mld. Kč 8,1 mld. Kč + 26 %
  Počet zaměstnanců 766 792 + 3 %
  Počet poboček 34 34 + 0
  Počet bankomatů 343 365 + 22

   

  Zpět na tiskové zprávy