Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank v 1. pololetí zvýšila zisk o 35 % na 215,6 milionu Kč
  12/08/2015

  Neauditované konsolidované hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 30. červnu 2015 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank v 1. pololetí zvýšila zisk o 35 % na 215,6 milionu Kč

  Air Bank se i letos obchodně a finančně daří. V prvním pololetí letošního roku meziročně zvýšila čistý konsolidovaný zisk o 35 % na 215,6 milionu korun. Rychle také dál rostl počet klientů banky, zvýšil se objem vkladů i úvěrů.

  Počet klientů Air Bank se ke konci června 2015 meziročně zvýšil o 38 procent na 366 tisíc. Počet otevřených běžných účtů vzrostl o 57 procent na 332 tisíc a počet spořicích účtů o 30 procent na 245 tisíc.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 21 procent na 68,5 miliardy korun. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 23 % na 61,4 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 2 % na 25,4 miliardy Kč. Vlastní kapitál banky se zvýšil o 8 procent na 4,8 miliardy korun.

   

                         30.6.2014

                       30.6.2015

                   Meziroční změna

  Konsolidovaný zisk

  159,7 mil. Kč

  215,6 mil. Kč

  35%

  Počet klientů

  265 873

  366 163

  38%

  Počet běžných účtů

  211 233

  331 899

  57%

  Počet spořicích účtů

  188 585

  245 418

  30%

  Objem vkladů

  50,1 mld. Kč

  61,4 mld. Kč

  23%

  Objem úvěrů

  24,9 mld. Kč

  25,4 mld. Kč

  2%

  Bilanční suma

  56,6 mld. Kč

  68,5 mld. Kč

  21%

  Vlastní kapitál

  4,4 mld. Kč

  4,8 mld. Kč

  8%

  Počet zaměstnanců

  522

  646

  24%

  Počet poboček

  24

  26

  +2

  Počet bankomatů

  50

  57

  +7

  Zpět na tiskové zprávy