Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank se přibližuje k zisku, roční ztrátu snížila o 76 % na 80 mil. Kč
  22/04/2014

  Hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 31. prosinci 2013 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS), neauditované, konsolidované:

  Air Bank se přibližuje k zisku, roční ztrátu snížila o 76 % na 80 mil. Kč

  Air Bank se v roce 2013 podařilo výrazně vylepšit své finanční výsledky. Čistou konsolidovanou ztrátu za celý rok snížila z předloňských 340 milionů korun na loňských 80 milionů korun. Meziročně je to o 76 % lepší výsledek. Air Bank proto předpokládá, že vykáže zisk už o rok dříve, než původně plánovala.

  „Naše finanční strategie je od začátku založena na nízkých nákladech a postupném zvyšování výnosů z bezpečných investic, půjček a aktivního chování našich klientů. Zatímco náklady rostou podle plánu, růst výnosů předčil naše očekávání,“ řekl Erich Čomor, generální ředitel Air Bank.

  Air Bank byla v roce 2013 obchodně velmi úspěšná. Jen během loňska získala 126 tisíc nových klientů a na konci roku jich už měla přes 213 tisíc. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech se meziročně zvýšil o 43 % na 43,8 miliardy korun. A i přes velkou konkurenci uspěla Air Bank na trhu i se svou novou půjčkou. V roce 2013 poskytla klientům spotřebitelské úvěry v celkovém objemu 3,1 miliardy korun.

  K výraznému zlepšení finanční výsledků přispěly kromě nárůstu nových spotřebitelských úvěrů a zvýšení transakčního chování klientů především bezpečné investice. Část prostředků z vkladů klientů Air Bank výhodně investovala na českém i zahraničním dluhopisovém trhu. Další část se jí podařilo zhodnotit v rámci skupiny PPF prostřednictvím svých dceřiných společností.

  Konsolidované provozní výnosy Air Bank se díky úspěšným retailovým a investičním aktivitám banky zvýšily o 164 % na 2,3 miliardy korun. Oproti tomu konsolidované provozní náklady se meziročně zvýšily o 85 % na 2,4 miliardy korun. Správní a režijní náklady Air Bank vzrostly jen o 31 % na 1,1 miliardy korun.

  Vzhledem k pozitivnímu vývoji obchodních i finančních výsledků Air Bank v roce 2013 banka věří, že již v tomto roce vykáže kladný hospodářský výsledek. Původně se banka plánovala dostat do zisku v roce 2015, tedy ve svém čtvrtém roce na trhu. Nově má tedy ambici tohoto cíle dosáhnout už o rok dříve.

  „Dosáhnout toho chceme především dalším zvyšováním počtu aktivních klientů a růstem úvěrového portfolia. Být už ve třetím roce na trhu v zisku by byl pro banku stavěnou na zelené louce obrovský úspěch. Už první měsíce roku 2014 ale naznačují, že by se nám to mohlo podařit,“ uzavřel Erich Čomor.

  Klíčové obchodní a finanční ukazatele Air Bank a.s. k 31. 12. 2013

  Klíčové ukazatele 31. 12. 2013 31. 12. 2012 Meziroční změna
  Počet klientů 213 659 87 683 144%
  Počet běžných účtů 156 825 48 123 226%
  Počet spořicích účtů     160 227  77 971 105%
  Objem poskyt. spotřebitel.
  úvěrů (mil. Kč)
    3 054 177  1625%
  Objem vkladů klientů (mil. Kč)  43 777  30 696  43%
  Konsolidované provozní výnosy
  (mil. Kč)
     2 311  874   164%
  Konsolidované provozní náklady
  (mil. Kč)
  -2 374  -1285  85%
  Správní a režijní náklady (mil. Kč)   -1 085 -829  31%
  Konsolidovaná ztráta banky
  (mil. Kč)  
   -80  -340 -76%
  Počet zaměstnanců 499  414 21%
  Počet poboček   23  18 +5
  Počet bankomatů 48  38 +10
  Počet míst k výběru u Sazky   4 300  (od dubna 2013) -
         

   

  Zpět na tiskové zprávy