Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank meziročně více než zdvojnásobila svůj zisk. Banka loni vydělala 1,4 miliardy korun a získala 76 tisíc nových klientů
  05/02/2019

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 31. prosinci 2018 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank meziročně více než zdvojnásobila svůj zisk. Banka loni vydělala 1,4 miliardy korun a získala 76 tisíc nových klientů

  Air Bank v roce 2018 opět dosáhla kladného výsledku hospodaření a vykázala nekonsolidovaný čistý zisk 1,4 miliardy korun. Oproti předchozímu roku byl nekonsolidovaný čistý zisk banky vyšší o 139 %. Bance se dál dařilo získávat nové klienty, zvyšovat objem poskytnutých úvěrů a celkově navyšovat příjmy z běžného retailového bankovnictví. Do ročního zisku se pozitivně promítly také jednorázové dividendové příjmy z dceřiných společností banky.

  „V loňském roce se nám dařilo celkově navyšovat příjmy z retailového bankovnictví. Přispěly k tomu i nové služby, které jsme nabídli. Naši klienti si velmi rychle oblíbili rychlou a snadnou půjčku přes mobil, kontokorent, platby mobilem a také Odměny za placení v aplikaci My Air. I po sedmi letech jsme stále atraktivní také pro nové klienty, kterých k nám vloni přišlo skoro osmdesát tisíc,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Počet klientů banky meziročně vzrostl o více než 76 tisíc na 673 407 klientů. To znamená meziroční nárůst o 13 %. Novým i stávajícím klientům Air Bank v loňském roce nabídla nové služby, jako jsou platby mobilem, kontokorent, půjčka v mobilu, Odměny za placení nebo další vylepšení mobilní aplikace. Mobilní aplikaci My Air na konci roku 2018 používalo přes 347 tisíc lidí, to znamená 52 % klientů banky.

  Air Bank se v loňském roce nadále dařilo zvyšovat objem rozpůjčovaných peněz. Celkový objem úvěrů v portfoliu se meziročně zvýšil o 19 % na 46,3 miliardy korun. Nejen díky tomu čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty meziročně stouply o 50 % na 3,1 miliardy korun.

  Počet běžných účtů meziročně vzrostl o 17 % na celkový počet 746 818. Počet spořicích účtů se meziročně navýšil o 13 % na 434 693. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů se ve stejném období zvýšil o 14 % na 102,1 miliardy korun. Banka také pokračovala v investicích do výstavby vlastní bankomatové sítě. Na konci prosince 2018 měla celkem 365 bankomatů, což je o 44 bankomatů více než před rokem. Počet poboček zůstal meziročně nezměněn.

  Celková bilanční suma banky vzrostla ke konci prosince meziročně o 15 % na 112,4 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 26 % na 7,7 miliardy korun.

   

    31. 12. 2017 31. 12. 2018 Meziroční změna
  Čistý zisk 0,6 mld. Kč 1,4 mld. Kč + 139 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 2,1 mld. Kč 3,1 mld. Kč + 50 %
  Správní a režijní náklady -1,3 mld. Kč -1,5 mld. Kč + 10 %
  Počet klientů 596 966 673 407 + 13 %
  Počet běžných účtů 639 826 746 818 + 17 %
  Počet spořících účtů 384 677 434 693 + 13 %
  Objem vkladů 89,5 mld. Kč 102,1 mld. Kč + 14 %
  Objem úvěrů 38,9 mld. Kč 46,3 mld. Kč + 19 %
  Bilanční suma 98,1 mld. Kč 112,4 mld. Kč + 15 %
  Vlastní kapitál 6,2 mld. Kč 7,7 mld. Kč + 26 %
  Počet zaměstnanců 767 778 + 1 %
  Počet poboček 35 35 + 0
  Počet bankomatů 321 365 + 44

   

  Zpět na tiskové zprávy