Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank meziročně snížila ztrátu za tři čtvrtletí o 83 % na 66,2 mil. Kč
  11/11/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 30. září 2013 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), neauditované:

  Air Bank se nadále daří meziročně zlepšovat své finanční výsledky. Čistou ztrátu za prvních devět měsíců snížila z loňských 398,2 milionu Kč na letošních 66,2 milionu Kč. Meziročně je to o 83 % lepší výsledek. Do zisku se Air Bank plánuje dostat v roce 2015, ve čtvrtém roce od vstupu na trh.

  Air Bank byla v dosavadním průběhu roku 2013 obchodně velmi úspěšná. Počet klientů k 30. září 2013 meziročně vzrostl o 185 % na více než 186 tisíc, objem vkladů klientů meziročně narostl o 77 % na 44 miliard Kč.
  „Důležitým faktorem pro budoucí ziskovost banky je úspěšný start poskytování spotřebitelských úvěrů, které Air Bank spustila v říjnu 2012. Od ledna do konce září letošního roku jsme retailovým zákazníkům poskytli úvěry v objemu 1,9 miliardy korun,“ řekl Pavel Pfauser, finanční ředitel ve společnosti Air Bank.
  K rychlému růstu poskytnutých úvěrů pomohla i nová služba refinancování, kterou Air Bank spustila na začátku letošního července. Na přelomu roku plánuje Air Bank rozšířit svou nabídku úvěrů také o konsolidaci více úvěrů do jednoho.
  Vedle rostoucích výnosů ze spotřebitelských úvěrů přispěly k výraznému snížení ztráty banky především výnosy z dluhopisového portfolia banky a z prostředků umístěných v rámci skupiny PPF. Čisté provozní výnosy banky se tak zvýšily oproti stejnému období loni téměř stonásobně na 549 milionů Kč.
  Přestože Air Bank rychle rostla, nabírala další zaměstnance a otevřela i několik nových poboček, její provozní náklady se meziročně zvýšily jen o 24 % na 614 milionů Kč.

  Klíčové ukazatele (v tis. Kč) 30. 9. 2013 30. 9. 2012 Meziroční změna
  Úrokové výnosy 962 303 295 955 225 %
  Úrokové náklady -523 695 -270 856 93 %
  Čistý úrokový výnos 438 608 25 099 1648 %
  Provozní výnosy 549 162 5 858 9275 %
  Provozní náklady -614 275 -496 587 24 %
  Ztráta před zdaněním -65 113 -490 729 -87 %
  Čistá ztráta -66 164 -398 160 -83 %
  Bilanční suma 48 145 456 27 447 038 75 %
  Vlastní kapitál 3 605 345 2 186 206 65 %
   

  Zpět na tiskové zprávy