Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank má za tři čtvrtletí zisk 216,6 mil. Kč, investuje do větší sítě bankomatů
  11/11/2016

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 30. září 2016 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank za tři čtvrtletí letošního roku vykázala čistý zisk 216,6 milionu korun. Díky rychlému růstu klientů i objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů se bance dál dařilo zlepšovat hlavně příjmy z retailových aktivit. Celkový zisk banky přesto meziročně poklesl. Vliv na to měly především nízké úrokové sazby na trhu a s tím spojený úbytek vhodných příležitostí pro umisťování vkladů.

   „Díky ziskovému hospodaření také dál hodně investujeme do nových služeb pro klienty. Do letošního výsledku se tak navíc promítají například vyšší náklady spojené s výstavbou větší sítě bankomatu, kterou jsme se na přání našich klientů rozhodli rozšířit,“ doplňuje k výsledkům banky Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Air Bank počet svých bankomatů jen za uplynulých dvanáct měsíců téměř zdvojnásobila na 117 a postupně přidává další. Jako první banka v Česku na svých bankomatech navíc na začátku září začala spouštět možnost bezkontaktních výběrů. Vedle nových bankomatů přidala Air Bank i pět nových poboček.

  Díky neustálému vylepšování nabídky služeb se počet klientů Air Bank ke konci září 2016 meziročně zvýšil o dalších 25 % na 495 tisíc. Objem vkladů klientů meziročně vzrostl o 18 % na 75,8 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů v portfoliu banky se zvýšil o 12 % na 30 miliard Kč. Nejrychleji opět rostly spotřebitelské úvěry, kterých Air Bank za letošní první tři čtvrtletí poskytla o 41 % víc než ve stejném období loni.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 16 % na 83,4 miliardy korun. Vlastní kapitál banky se zvýšil o 2 % na 5,3 miliardy korun.

    30. 9. 2015 30. 9. 2016 Meziroční změna
  Čistý zisk 487,4 mil. Kč 216,6 mil. Kč -56 %
  Počet klientů 394 880 495 459 25 %
  Počet běžných účtů 372 650 495 284 33 %
  Počet spořicích účtů 264 639 326 665 23 %
  Objem vkladů 64,2 mld. Kč 75,8 mld. Kč 18 %
  Objem úvěrů 26,9 mld. Kč 30,0 mld. Kč 12 %
  Bilanční suma 72,1 mld. Kč 83,4 mld. Kč 16 %
  Vlastní kapitál 5,2 mld. Kč 5,3 mld. Kč 2 %
  Počet zaměstnanců 662 709 7 %
  Počet poboček 29 34 +5
  Počet bankomatů 63 117 +54

  Zpět na tiskové zprávy