Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank loni vykázala zisk 603 mil. Kč. Po šesti letech na trhu měla už téměř 600 tisíc klientů.
  07/03/2018

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 31. prosinci 2017 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank v roce 2017 opět dosáhla kladného výsledku hospodaření a vykázala čistý zisk 603 milionů korun. Oproti předchozímu roku byl zisk banky vyšší o 147 %. Vedle nárůstu počtu klientů nebo objemu poskytnutých úvěrů se do ročního zisku pozitivně promítlo především tržní přecenění investic z prvního pololetí.

  „V zisku jsme už čtvrtý rok v řadě. Stále se nám daří zvyšovat nejen počet klientů, ale také to, jak nás jako banku využívají. A to je pro nás velmi důležité. Je to totiž důkaz toho, že svou práci děláme dobře. Jsme banka, která má ambici, aby ji měli lidé rádi, a pokud klienti používají naše služby stále častěji, tak se nám tuto ambici daří naplňovat,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Počet klientů banky meziročně vzrostl o téměř 82 tisíc na 596 966 klientů. Hranici 600 tisíc klientů pak banka překročila v lednu 2018. Novým i stávajícím klientům Air Bank v loňském roce nabídla také další služby, jako jsou nové hypotéky, cestovní pojištění nebo vylepšená mobilní aplikace.

  Banka dále investovala do podstatného rozšíření své bankomatové sítě, kterou za jeden rok více než zdvojnásobila, a na konci roku 2017 měla přes 320 bankomatů. Investice do výstavby nových bankomatů se mimo jiné promítly i v nárůstu správních a režijních nákladů o 14 % na 1,3 miliardy korun.

  Počet běžný účtů vzrostl o téměř 117 tisíc na celkový počet na 639 826. Objem vkladů se zvýšil o 13 % na 89,5 miliardy korun, a objem úvěrů v portfoliu Air Bank pak vzrostl dokonce o 19 % na 38,9 miliardy korun. Nejen díky tomu čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty meziročně stouply o 41 % na 2,1 miliardy korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla ke konci roku 2017 meziročně o 13 % na 98,1 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 14 % na 6,2 miliardy korun.

    31. 12. 2016 31. 12. 2017 Meziroční změna
  Čistý zisk 244,3 mil. Kč 603 mil. Kč 147 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 1,5 mld. Kč 2,1 mld. Kč 41 %
  Správní a režijní náklady -1,2 mld. Kč -1,3 mld. Kč 14 %
  Počet klientů 515 192 596 966 16 %
  Počet běžných účtů 522 863 639 826 22 %
  Počet spořicích účtů 337 841 384 667 14 %
  Objem vkladů 78,9 mld. Kč 89,5 mld. Kč 13 %
  Objem úvěrů 32,6 mld. Kč 38,9 mld. Kč 19 %
  Bilanční suma 86,8 mld. Kč 98,1 mld. Kč 13 %
  Vlastní kapitál 5,4 mld. Kč 6,2 mld. Kč 14 %
  Počet zaměstnanců 730 767 5 %
  Počet poboček 34 35 +1
  Počet bankomatů 152 321 +169

   

  Zpět na tiskové zprávy