Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank loni vykázala zisk 244 mil. Kč a získala přes 90 tisíc nových klientů
  07/04/2017

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 31. prosinci 2016 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank v roce 2016 už potřetí v řadě dosáhla kladného výsledku hospodaření. Banka vykázala čistý zisk 244 milionů korun. Oproti předchozímu roku byl zisk banky nižší o 47 %. Vedle dlouhodobě nízkých úrokových sazeb na trhu se do něj promítly hlavně vysoké investice do expanze bankomatů. Jen loni Air Bank jejich počet více než zdvojnásobila a díky nim získala dalších více než 90 tisíc nových klientů.

  „Ziskové hospodaření nám umožňuje dál hodně investovat do nových služeb. Větší síť bankomatů patřila dlouhodobě mezi vůbec nejčastější přání našich klientů, proto jsme se ji rozhodli výrazně rozšířit. Velké investice do rozšiřování sítě bankomatů plánujeme i letos,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Vysoké investice Air Bank do rozšiřování bankomatové sítě se projevily v meziročním nárůstu správních a režijních nákladů o 9 % na 1,2 miliardy korun. Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty oproti tomu vlivem nízkých sazeb na trhu a tím i úbytku vhodných příležitostí pro umisťování vkladů poklesly o 7 % na 1,5 miliardy korun. 

  Více bankomatů a další nové služby ale loni do Air Bank opět přilákaly velké množství klientů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 22 % na 515 tisíc. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl o 14 % na 78,9 miliardy korun. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 21 % na 32,6 miliardy korun. 

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla ke konci roku 2016 meziročně o 14 % na 86,8 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 3 % na 5,4 miliardy korun.
   

    31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
  Čistý zisk 244,3 mil. Kč 458,9 mil. Kč -47 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 1,5 mld. Kč 1,6 mld. Kč -7 %
  Správní a režijní náklady -1,2 mld. Kč -1,1 mld. Kč 9 %
  Počet klientů 515 192 424 024 22 %
  Počet běžných účtů 522 863 410 087 28 %
  Počet spořicích účtů 337 841 283 965 19 %
  Objem vkladů 78,9 mld. Kč 69,4 mld. Kč 14 %
  Objem úvěrů 32,6 mld. Kč 27,0 mld. Kč 21 %
  Bilanční suma 86,8 mld. Kč 76,4 mld. Kč 14 %
  Vlastní kapitál 5,4 mld. Kč 5,2 mld. Kč 3 %
  Počet zaměstnanců 730 681 7 %
  Počet poboček 34 31 +3
  Počet bankomatů 152 72 +80

   

  Zpět na tiskové zprávy