Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Agentura Expert RA opět potvrdila rating spolehlivosti společnosti PPF Life Insurance na úrovni А++
  27/08/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Ratingová agentura Expert RA opět potvrdila rating spolehlivosti společnosti PPF Life Insurancena úrovni А++ - „nejvyšší úroveň spolehlivosti“ s výhledem „stabilní“.

  Výslednou hodnotu ratingu pozitivně ovlivnila vysoká míra běžné likvidity (131 % ke dni 1. 4. 2013) a upravené čisté pojistné likvidity (119,3 % ke dni 1. 4. 2013), a dále nízký čistý škodní průběh u neživotního pojištění (1,4 % za rok 2012). 

  Natalia Danzurun, zástupkyně vedoucího oddělení ratingu pojišťoven agentury Expert RA, prohlásila: „Likviditu, stabilitu a spolehlivost investičního portfolia společnosti hodnotíme jako vysokou (podíl vkladů do subjektů s ratingem А++ podle měřítek agentury Expert RA, anebo s obdobně vysokým ratingem podle jiných mezinárodních agentur, ke dni 31. 12. 2012 a 25. 3. 2013 převyšoval 80 %). Ve společnosti funguje systém řízení rizik“. Odborníci agentury oceňují značnou míru geografické diverzifikace činnosti společnosti (koeficient geografické diverzifikace v roce 2012 dosáhl hodnoty 0,03). 

  Společnost PPF LifeInsuranceje životní pojišťovna s federální působností. Hlavními obory její činnosti je spořicí a penzijní životní pojištění, úrazové a nemocenské pojištění.

  O životní pojišťovně PPF v Rusku

  PPF Life Insurance (ООО PPF Strachovanie žizni) je jednou z předních společností na ruském trhu životního pojištění. Podle jejích výsledků za rok 2012 činil celkový objem přijatých plateb více než 15,5 miliardy rublů, celkový objem jejích aktiv přesáhl 20,8 miliardy rublů a celkový objem pojistných rezerv přesáhl 16,2 miliardy rublů. Od ratingové agentury Expert RA získala společnost známku А++ (mimořádně vysoká spolehlivost).

  Společnost vznikla v roce 2002 (předtím působila pod značkami GeneraliPPF nebo ČP Rusko - Češskaja strachovaja kompanija). Jejím zakladatelem a 100% akcionářem je skupina PPF – stabilní a úspěšná investiční skupina působící v různých oblastech finanční a realitní činnosti se zaměřením na ekonomiky střední a východní Evropy, Asie a Společenství nezávislých států.

  Skupina PPF

  Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes pojišťovnictví, nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši zhruba 21,5 miliardy EUR (k 31. 12. 2012).

  Kontakt pro další informace:

  Zpět na tiskové zprávy