Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Lidé

 • Kateřina Jirásková Kateřina Jirásková

  finanční ředitelka skupiny PPF

  Narodila se v roce 1974; po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, kde měla na starosti investiční portfolio, které patří mezi největší ve střední a východní Evropě. Zároveň odpovídala za výkonnost investic 27 firem patřících pod Generali PPF Holding ve 14 zemích, jejichž hodnota aktiv činila 15 miliard eur.

  Kateřina Jirásková finanční ředitelka skupiny PPF

  Narodila se v roce 1974; po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia. Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, kde měla na starosti investiční portfolio, které patří mezi největší ve střední a východní Evropě. Zároveň odpovídala za výkonnost investic 27 firem patřících pod Generali PPF Holding ve 14 zemích, jejichž hodnota aktiv činila 15 miliard eur.

  S účinností od ledna 2013 se stala finanční ředitelkou skupiny PPF. Rovněž zastává funkci předsedkyně představenstva PPF a.s. a od listopadu 2014 je členkou představenstva PPF Financial Holdings B.V. Je předsedkyní správní rady Nadace PPF.

 • Ladislav Chvátal Ladislav Chvátal

  ředitel pro řízení strategických projektů skupiny PPF

  Narodil se v roce 1963; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Do skupiny PPF přišel v roce 1994. V rámci skupiny PPF pracoval v celé řadě vedoucích klíčových pozic. Od roku 1998 do roku 2007 jako CEO řídil rozvoj a mezinárodní expanzi skupiny Home Credit. Zároveň působil v roli výkonného ředitele skupiny PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování s odpovědností za strategické řízení eBanky a ČP Leasingu. V letech 2009 až 2014 působil ve vedení PPF Partners.

  Ladislav Chvátal ředitel pro řízení strategických projektů skupiny PPF

  Narodil se v roce 1963; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Do skupiny PPF přišel v roce 1994. V rámci skupiny PPF pracoval v celé řadě vedoucích klíčových pozic. Od roku 1998 do roku 2007 jako CEO řídil rozvoj a mezinárodní expanzi skupiny Home Credit. Zároveň působil v roli výkonného ředitele skupiny PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování s odpovědností za strategické řízení eBanky a ČP Leasingu. V letech 2009 až 2014 působil ve vedení PPF Partners.

  Od roku 2011 je odpovědný za budování a rozvoj agroholdingu RAV v Ruské federaci. Od června 2015 zastává funkci předsedy dozorčí rady PPF banky a člena dozorčí rady PPF a.s. 

 • Vladimír Mlynář Vladimír Mlynář

  ředitel pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF

  Narodil se v roce 1966; je členem vrcholového vedení skupiny PPF od srpna 2010 a je zodpovědný za Public relations a spolupráci skupiny s veřejným sektorem. Po úspěšné kariéře novináře vstoupil v roce 1998 do politiky, kde působil až do roku 2005 opakovaně jako ministr a poslanec; v roce 2010 byl rovněž šéfporadcem předsedy vlády. V letech 2008 - 2009 pracoval pro společnost O2 Czech Republic.

  Vladimír Mlynář ředitel pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF

  Narodil se v roce 1966; je členem vrcholového vedení skupiny PPF od srpna 2010 a je zodpovědný za Public relations a spolupráci skupiny s veřejným sektorem. Po úspěšné kariéře novináře vstoupil v roce 1998 do politiky, kde působil až do roku 2005 opakovaně jako ministr a poslanec; v roce 2010 byl rovněž šéfporadcem předsedy vlády. V letech 2008 - 2009 pracoval pro společnost O2 Czech Republic.

  Vladimír Mlynář je od června 2015 členem představenstva PPF a.s. Zastává také funkci člena správní rady Nadace PPF.

 • Lubomír Král Lubomír Král

  ředitel právního oddělení skupiny PPF

  Narodil se v roce 1972; je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studoval též Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi zahájil v advokacii. V letech 1997 až 1999 pracoval v právním oddělení vypořádacího centra Burzy cenných papírů Praha. Ve skupině PPF působí od roku 1999 jako ředitel právního oddělení Skupiny a od března 2007 též zastává funkci člena představenstva PPF a.s.

  Lubomír Král ředitel právního oddělení skupiny PPF

  Narodil se v roce 1972; je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studoval též Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi zahájil v advokacii. V letech 1997 až 1999 pracoval v právním oddělení vypořádacího centra Burzy cenných papírů Praha. Ve skupině PPF působí od roku 1999 jako ředitel právního oddělení Skupiny a od března 2007 též zastává funkci člena představenstva PPF a.s.

  Od roku 2014 je členem představenstva Home Credit B.V., od listopadu 2014 je členem představenstva PPF Financial Holdings B.V.