Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Lidé

 • Aleš Minx Aleš Minx

  Předseda představenstva a generální ředitel, PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1964; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobně-ekonomickou. V letech 1987 až 1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finančního odboru. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1992 a do června 2001 zastával pozici finančního ředitele. Od července 2001 do května 2005 byl generálním ředitelem PPF a.s., do března 2007 působil jako místopředseda dozorčí rady PPF a.s., nyní je předsedou představenstva PPF Group N.V. Od června 2015 do října 2016 zastával funkci člena dozorčí rady O2 Czech Republic.

  Aleš Minx Předseda představenstva a generální ředitel, PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1964; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobně-ekonomickou. V letech 1987 až 1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finančního odboru. Do skupiny PPF nastoupil v roce 1992 a do června 2001 zastával pozici finančního ředitele. Od července 2001 do května 2005 byl generálním ředitelem PPF a.s., do března 2007 působil jako místopředseda dozorčí rady PPF a.s., nyní je předsedou představenstva PPF Group N.V. Od června 2015 do října 2016 zastával funkci člena dozorčí rady O2 Czech Republic.

 • Jan Cornelis Jansen Jan Cornelis Jansen

  Člen představenstva PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1972; absolvoval studium práva na univerzitě v Utrechtu, obor nizozemské právo, kde získal titul LL.M, přičemž se specializoval na ekonomické, občanské a obchodní právo. Zároveň absolvoval studia práva obchodních společností a pracovněprávních vztahů na Grotius Academie v Nijmegenu a Vrije Universiteit Law Academy v Amsterdamu. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2007, když předtím tři roky pracoval ve společnosti De Hoge Dennen Holding jako podnikový právník a tajemník společnosti se zaměřením na sociálně investiční fondy. Zastával také funkce v právních odděleních několika dalších firem. Pracoval pak jako podnikový právník a tajemník ve skupině PPF. V roce 2012 se stal místopředsedou představenstva společnosti Home Credit B.V. a od července 2015 je členem představenstva PPF Group N.V.

  Jan Cornelis Jansen Člen představenstva PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1972; absolvoval studium práva na univerzitě v Utrechtu, obor nizozemské právo, kde získal titul LL.M, přičemž se specializoval na ekonomické, občanské a obchodní právo. Zároveň absolvoval studia práva obchodních společností a pracovněprávních vztahů na Grotius Academie v Nijmegenu a Vrije Universiteit Law Academy v Amsterdamu. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2007, když předtím tři roky pracoval ve společnosti De Hoge Dennen Holding jako podnikový právník a tajemník společnosti se zaměřením na sociálně investiční fondy. Zastával také funkce v právních odděleních několika dalších firem. Pracoval pak jako podnikový právník a tajemník ve skupině PPF. V roce 2012 se stal místopředsedou představenstva společnosti Home Credit B.V. a od července 2015 je členem představenstva PPF Group N.V.

 • Rudolf Bosveld Rudolf Bosveld

  Člen představenstva, PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1958; vystudoval Erasmus University Rotterdam, kde mu byl udělen titul MD, obor management se specializací na podnikové finance. Přes 20 let pracuje v oborech finančních služeb a finančních trhů. Zastával řadu vrcholových manažerských pozic ve finančním sektoru – od výkonného ředitele pro podnikové finance a kapitálové trhy společnosti MeesPierson N.V. přes ředitele pro rozvoj podniku, fúze a akvizice společnosti Nuon po jednatele společnosti Rabobank International.

  Rudolf Bosveld Člen představenstva, PPF Group N.V.

  Narodil se v roce 1958; vystudoval Erasmus University Rotterdam, kde mu byl udělen titul MD, obor management se specializací na podnikové finance. Přes 20 let pracuje v oborech finančních služeb a finančních trhů. Zastával řadu vrcholových manažerských pozic ve finančním sektoru – od výkonného ředitele pro podnikové finance a kapitálové trhy společnosti MeesPierson N.V. přes ředitele pro rozvoj podniku, fúze a akvizice společnosti Nuon po jednatele společnosti Rabobank International.