Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Vzdělávací projekty

Nadace The Kellner Family Foundation

THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, přispívá k rozvoji společnosti a zlepšuje kvalitu života lidí. Nejdůležitějšími dlouhodobými vzdělávacími projekty jsou osmileté gymnázium OPEN GATE, projekt UNIVERZITY a Pomáháme školám k úspěchu.

Nadace vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Jedná se především o děti vyrůstající mimo svoji rodinu, například děti z dětských domovů, pěstounských rodin, SOS dětských vesniček a děti ze sociálně potřebných rodin, tedy rodin s jedním rodičem nebo úplné rodiny s nízkými příjmy.

Přejít na web Nadace