Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Vzdělávací projekty

Nadace The Kellner Family Foundation

Ročně Nadace poskytne na dobročinné účely okolo 90 mil. Kč. Největší část finančních prostředků rozděluje na sociální stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, na finanční granty pro studenty vysokých škol a univerzit (projekt Univerzity) a na podporu veřejných základních škol prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových se v roce 2005 zasadila o založení osmiletého gymnázia Open Gate v Babicích nedaleko Prahy, ke kterému v roce 2011 přibyla i základní škola. Každoročně získává významná část studentů gymnázia sociální stipendium. Nadace vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Jedná se především o děti vyrůstající v dětských domovech, pěstounských rodinách a děti ze sociálně komplikovaného prostředí.

Kromě iniciování a financování svých hlavních vzdělávacích projektů přispívá Nadace dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti vzdělávání, kultury a podpory zdraví.

Přejít na web Nadace