Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Kulturní projekty

Společnost PPF, která vznikla a dodnes působí v České republice, byla počátkem devadesátých let jednou z prvních privátních korporací, která se začala systematicky věnovat podpoře umění a pomohla tak zachránit některé unikátní umělecké projekty a díla. V současné době je PPF majitelem zřejmě největší soukromé sbírky české a slovenské fotografie. Prostřednictvím své dceřiné společnosti PPF Art spravuje sbírku světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka a provozuje i galerii nesoucí jeho jméno – Ateliér Josefa Sudka, o jehož obnovu na pražském Újezdě se PPF zasloužila. Zajišťuje rovněž činnost Galerie Václava Špály, pražské galerie známé svým zaměřením na současné umění. V roce 2014 odkoupila skupina PPF ze sbírky České pojišťovny celkem 270 uměleckých děl, převážně obrazů, které se staly základem pro novou sbírku. Jedná se o díla, která Česká pojišťovna postupně získala za dobu své existence, tedy za zhruba 185 let. Jsou v ní zastoupena díla Aloise Bubáka, Alfonse Muchy, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Luďka Marolda, Mikuláše Medka, Joži Úprky, Augusta Piepenhagena nebo Antonína Procházky a ze současných autorů například Ivana Ouhela, Jiřího Sopka, Tomáše Císařovského, Petra Nikla, Jana Merty a dalších. Dlouhodobě podporuje Žižkovské divadlo Járy Cimrmana v Praze a je partnerem Letních shakespearovských slavností. Zvuk orchestru České filharmonie obohatilo díky PPF šest strunných hudebních nástrojů v celkové hodnotě okolo 20 milionů korun: housle z dílny Giovanniho Marii Valenzana z roku 1825, Pietra Messoriho z roku 1924, italského houslového mistra Giovanni Cavani a Onorata Gragnani z počátku devatenáctého století; dále viola z dílny Ettora Soffrittiho z roku 1927 a violoncello od nejlepšího francouzského houslaře všech dob Jeana-Baptista Vuillauma z roku 1844. Prostřednictvím své dceřiné společnosti CETIN je PPF generálním partnerem světoznámého hudebního festivalu Pražské jaro. PPF Art přispívá k rozvoji a popularizaci umění i spoluprací s jinými galeriemi a zapůjčováním děl na domácí i zahraniční výstavy. 

Více informací najdete na ppf-art.cz.