Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Telenor CEE

Ke konci roku 2018 poskytoval mobilní operátor Telenor v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku své služby více než 9 milionům klientů a zaměstnával téměř 3 600 lidí.

V regionu střední a východní Evropy je Telenor aktivní po dobu 25 let. Na maďarský trh společnost vstoupila v roce 1994 prostřednictvím operátora Pannon.
V roce 1996 vstoupil Telenor na černohorský trh založením nové společnosti Promote GSM a o deset let později koupil srbskou společnosti Mobi063 a rozšířil tak své podnikání i na srbský trh. Na bulharský trh vstoupil Telenor akvizicí operátora Globul v roce 2013.

Na jaře roku 2018 dosáhla skupina PPF dohody s Telenorem o koupi jeho aktiv v zemích střední a jihovýchodní Evropy a po získání všech nezbytných regulatorních povolení byla tato transakce vypořádána ke konci července 2018. Po uzavření této transakce, která se stala největší svého druhu v regionu od roku 2011, získala skupina PPF úplnou kontrolu nad aktivy Telenoru v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku.

Telenor Maďarsko
H-2045 Törökbálint
Pannon út 1
Budapešť
www.telenor.hu

Telenor Bulharsko
Business Park Sofia
Mladost 4, budova 6
1766 Sofia
www.telenor.bg

Telenor Srbsko
Omladinskih brigada 90
11070 Bělehrad
www.telenor.rs

Telenor Černá Hora
Rimski trg 4
Podgorica
www.telenor.me

Zpět na portfolio