Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Tanemo a.s.

Společnost Tanemo a.s. uveřejnila dne 8. 2. 2021 veřejný návrh na odkoupení části akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. Na této stránce jsou v souladu s povinností společnosti Tanemo a.s. umístěny všechny relevantní dokumenty pro zájemce o prodej svých akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. V případě zájmu o využití nabídky společnosti Tanemo a.s. k odkupu vašich akcií postupujte podle pokynů v níže uložených dokumentech.

Oznámení o záměru prodloužení termínu Veřejného návrhu do 5. března 2021 (PDF)

Dobrovolný veřejný návrh na odkoupení části akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF dokument)

Stanovisko představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF dokument)

Formuláře pro přijetí / odstoupení od smlouvy

Pro fyzické osoby
Formulář pro přijetí nabídky (PDF dokument)
Formulář pro odstoupení od smlouvy (PDF dokument)
Pozn.: Dokument použijte pouze v případě, že jste již zaslali Oznámení o akceptaci, nyní jste si akceptaci rozmysleli a chcete od ní odstoupit.
Plná moc (PDF dokument)

Pozn.: Dokument použijte pouze v případě, že vás bude při odkupu zastupovat jiná osoba.

Vyplněný vzor oznámení o akceptaci (PDF dokument)

Pro právnické osoby
Formulář pro přijetí nabídky (PDF dokument)
Formulář pro odstoupení od smlouvy (PDF dokument)
Pozn.: Dokument použijte pouze v případě, že jste již zaslali Oznámení o akceptaci, nyní jste si akceptaci rozmysleli a chcete od ní odstoupit.
Plná moc (PDF dokument)

Pozn.: Dokument použijte pouze v případě, že vás bude při odkupu zastupovat jiná osoba.

Vyplněný vzor oznámení o akceptaci (PDF dokument)

Poznámka:
Formuláře kliknutím na jednotlivé odkazy stáhněte a uložte do vašeho počítače. Otevřete PDF dokument a vyplňte všechny označené položky a znovu uložte.

Pro otevření a editaci PDF dokumentu musíte mít nainstalovaný na vašem počítači Adobe Acrobat Reader. Zde si můžete stáhnout aktuální verzi.

Zpět na portfolio