Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Tanemo a.s.

Společnost Tanemo a.s. uveřejnila dne 8. 2. 2021 veřejný návrh na odkoupení části akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. Na této stránce jsou v souladu s povinností společnosti Tanemo a.s. umístěny všechny relevantní dokumenty pro zájemce o prodej svých akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. V případě zájmu o využití nabídky společnosti Tanemo a.s. k odkupu vašich akcií postupujte podle pokynů v níže uložených dokumentech.

Oznámení o termínu vypořádání podmíněné části veřejného návrh na odkoupení (PDF)
(uveřejněno 16.04.2021)

Tisková zpráva: Tanemo obdrželo souhlas České národní banky ke zvýšení svého podílu v MONETA Money Bank na 28,36 % (PDF)
(uveřejněno 16.04.2021)

Proč již není možné od Veřejného návrhu odstoupit? (PDF) 
(uveřejněno 28.03.2021)

Tisková zpráva: Společnost Tanemo směřuje k nabytí více než 28 % akcií Monety (PDF)
(uveřejněno 11.03.2021)

Oznámení o zvýšení maximálního objemu (PDF) 
(uveřejněno 05.03.2021)

Oznámení o záměru prodloužení termínu Veřejného návrhu do 5. března 2021 (PDF) 
(uveřejněno 22.02.2021)

Dobrovolný veřejný návrh na odkoupení části akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF)

Stanovisko představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s. (PDF) 
 

Zpět na portfolio