Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

SOTIO

SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost zaměřující se na výzkum a vývoj nových léčebných postupů v oblasti onkologie a autoimunitních onemocnění.

Prostřednictvím SOTIO skupina PPF buduje diverzifikované portfolio v oblasti biotechnologií založené na vlastním výzkumu a vývoji, spolupráci s partnery, licenčních dohodách, investicích, fúzích a akvizicích. Nejrozvinutějším projektem je vlastní platforma aktivní buněčné imunoterapie (ACI) na bázi dendritických buněk. SOTIO ověřuje bezpečnost a účinnost svých produktů DCVAC v rámci řady klinických hodnocení fáze I až III.

Klíčová mezinárodní studie fáze III zaměřená na pacienty s nádorovým onemocněním prostaty, byla zahájena v roce 2014. SOTIO rovněž realizuje dalších 9 klinických studií fáze II a I/II určených pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty, vaječníků a plic. Několik dalších klinických studií je ve stádiu přípravy.

SOTIO rovněž hledá další firmy či instituce vyvíjející nadějné léčebné onkologické postupy s cílem navázat spolupráci. Ve spolupráci se sesterskou firmou Accord Research rovněž zastřešuje předklinický a klinický vývoj pro další biotechnologické firmy, které jsou majetkově či smluvně navázány na skupinu PPF či SOTIO. V současnosti se jedná o francouzskou společnost Cytune Pharma a švýcarskou NBE-Therapeutics. Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku a má vlastní kapacity potřebné pro výzkum, klinický vývoj a uvedení produktů na trh.

Společnost SOTIO v roce 2011 vybudovala vlastní výrobní a výzkumné prostory v pražských Holešovicích, které patří k nejmodernějším a největším svého druhu v Evropě. Tyto superčisté laboratoře splňují nejpřísnější nároky na sterilní výrobu léčivých přípravků používaných v buněčné terapii. Obdobné laboratoře společnost otevřela v roce 2014 rovněž v čínském Pekingu. 

Sídlo největší společnosti – SOTIO a.s. – je v Praze. Součástí holdingu SOTIO jsou rovněž firmy v USA, Rusku a Číně. Holding SOTIO zaměstnává více než 300 odborníků.

Společnost je součástí skupiny PPF od konce roku 2012.

SOTIO N.V.: vedení ke dni 1. června 2015

Představenstvo Marcel Marinus van Santen, člen představenstva
Jan Cornelis Jansen, člen představenstva

 

SOTIO a.s.
Jankovcova 1518/2
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel.: +420 224 175 111

sotio@sotio.com
www.sotio.com

SOTIO N.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko

Zpět na portfolio

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím