Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Škoda Transportation

Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství.

Škoda Transportation působí v oblasti strojírenství již  téměř sto šedesát let. V současnosti se společnost soustředí převážně na vývoj a výrobu moderních vozidel pro systémy městské hromadné dopravy a pro železnici.

Mezi klíčové škodovácké výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, soupravy metra, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, elektrobusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy.

Společnost každoročně investuje nemalé prostředky do vlastního vývoje a výzkumu. Rovněž zaměstnává více než sedm set špičkových konstruktérů, projektantů a designerů   I toto umožňuje pravidelně přicházet na světové trhy s novými produkty.,

Škoda Transportation má několik dceřiných společností. V České republice například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova. Další dceřiné firmy má v Německu, Polsku, Maďarsku a Rusku. Ve Finsku vlastní Škodovka společnost Transtech, která je největším výrobcem kolejových vozidel ve Skandinávii. Škoda Transportation ve svých společnostech zaměstnává více než pět tisíc lidí.

Podíl skupiny PPF je 87,8 %.

Škoda Transportation
Emila Škody 2922/1
301 00 Plzeň
Česká republika

transportation@skoda.cz
www.skoda.cz

Zpět na portfolio