Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

RAV Agro

Agroholding RAV Agro patří k významným zemědělským podnikům černozemní oblasti středního Ruska.

Agroholding RAV Agro hospodaří na 66 tisících hektarů půdy v regionech Voronež. Společnost má dále významné kapacity v živočišné výrobě, což dohromady tvoří základ vertikální integrace v zemědělské produkci s potenciálem pro budoucí růst.

Moskovskij Prospekt 129/8
394005 Voronež
Ruská federace
Tel.: +7 (473) 204-52-86

vrnoffice@ravagro.ru
www.ravagro.ru

Zpět na portfolio