Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF Telecom Group B.V.

PPF Telecom Group (dříve pod názvem PPF Arena 1) je přední telekomunikační skupina ve střední a východní Evropě, konsolidující investice PPF v oblasti telekomunikací (CETIN, O2 Czech Republic, Telenor CEE).

PPF Telecom Group podniká prostřednictvím 7 společností v 6 zemích střední a východní Evropy a je tak středně velkou telekomunikační skupinou. Skupina má v regionu strategickou tržní pozici a úspěšně soutěží se skupinami Deutsche Telekom a Telekom Austria. Její velikost a geografická diverzifikace pomáhá chránit profitabilitu v případě nepříznivých místních trendů. K provozní efektivitě přispívá výměna zkušeností mezi provozními společnostmi. Investice do inovací a technologií jsou aplikovány napříč trhy, kde skupina působí, což přispívá k vysoké kvalitě služeb a k úsporám z rozsahu.

O2 Czech Republic and O2 Slovakia mají vlastní vedení, obchodní a finanční strategie a politiky; pro skupinu PPF je O2 pouze finanční investicí.

PPF Telecom Group: Hlavní ekonomické ukazatele (konsolidované)

  2019 2018
Aktiva celkem (v mil. EUR) 8 215 7 566
Výnosy (v mil. EUR) 3 162 2 415
EBITDA (v mil. EUR) 1 397 940
Čistý zisk (v mil. EUR) 372 233
Počet zaměstnanců 12 194 12 027

PPF Telecom Group B.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

www.ppftelecom.eu

Zpět na portfolio