Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF banka

PPF banka je specializovaná korporátní a investiční banka, která poskytuje finanční poradenství, bankovní a investiční služby.

Banka pracuje pro klienty z řad velkých společností, středních a malých podniků, v komunální sféře, a to v České republice, ve střední a východní Evropě i na dalších mezinárodních trzích.

 • PPF banka se zaměřuje především na podnikové a komunální klienty včetně místní samosprávy a úřadů a poskytuje služby privátního bankovnictví.
 • PPF banka patří k největším obchodníkům s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha.
 • PPF banka plní také funkci centrální treasury banky pro skupinu PPF a poskytuje servis pro skupinu ve 12 zemích po celém světě.

Banka byla založena v roce 1992 a posléze působila na českém trhu jako První městská banka. Skupina PPF se stala jejím většinovým akcionářem v roce 2002, menšinovým akcionářem zůstává Hlavní město Praha.

PPF banka je členem těchto institucí:

 • Česká bankovní asociace
 • Český institut interních auditorů
 • Svaz bank a pojišťoven
 • Hospodářská komora hlavního města Praha
 • Burza cenných papírů Praha
 • Komora pro hospodářské styky se SNS
 • Sdružení pro bankovní karty
 • Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (International Swaps and Derivates Association, ISDA)

PPF banka: Hlavní ekonomické ukazatele

  2019 2018
Podíl skupiny PPF 92,96 % 92,96 %
Čistý zisk (v mil. EUR) 81 85
Aktiva celkem (v mil. EUR) 8 932 9 150
Vlastní kapitál (v mil. EUR) 563 452
Počet zaměstnanců 232 248

PPF banka: Vedení ke dni 31. prosince 2019

Představenstvo Petr Jirásko, předseda představenstva
Jaroslava Studenovská, místopředsedkyně představenstva
Miroslav Hudec, člen představenstva
Gabriela Mošovská, členka představenstva
Igor Kottman, člen představenstva
Dozorčí rada Ladislav Chvátal, předseda dozorčí rady
Jiří Janoušek, místopředseda dozorčí rady
Tomáš Kaplan, člen dozorčí rady
Lenka Baramová, členka dozorčí rady
Bohuslav Samec, člen dozorčí rady
Martin Hýbl, člen dozorčí rady
Vrcholové vedení Petr Jirásko, generální ředitel
Jaroslava Studenovská, ředitelka divize operations
Karel Tregler, ředitel divize finanční trhy
Igor Kottman, ředitel divize obchodu
Miroslav Hudec, ředitel divize finančního řízení
Gabriela Mošovská, ředitelka divize řízení rizik
David Marek, ředitel divize IT

 

Evropská 2690/17
160 41 Praha 6
Česká Republika
Tel.: +420 224 175 888
Fax: +420 224 175 980

info@ppfbanka.cz
www.ppfbanka.cz

 

 

Zpět na portfolio