Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

PPF A4 B.V.

Společnost PPF A4 B.V. je akcionář společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Na této stránce najdete informace k procesu nuceného přechodu akcií CETIN od ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, společnost PPF A4 B.V.

Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko
www.ppfa4.eu
info@ppfa4.eu

info@akciecetin.cz

Zpět na portfolio