Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

O2 Czech Republic

O2 je největším telekomunikačním operátorem na českém trhu. (Z pohledu skupiny PPF jde o finanční investici. Skupina nezasahuje do obchodního vedení společnosti).

V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek. Zákazníkům mobilních služeb v Česku nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. V průběhu let 2012 a 2013 O2 změnilo od základu český telekomunikační trh, když například jako první operátor v zemi umožnil vstup do své sítě virtuálním operátorům a na jaře 2013 představilo revoluční neomezené tarify FREE.

Operátor disponuje nejucelenější nabídkou hlasových a datových služeb v České republice, přičemž mimořádnou pozornost věnujeme využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Díky datovým centrům o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala datová centra O2 certifikaci úrovně TIER III.

Se svou službou O2 TV je operátor zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku.

Na Slovensku, kde O2 působí od roku 2007, využívalo ke konci roku 2018 mobilní služby operátora více než 2 milionu lidí. 

Podíl skupiny PPF v O2 Czech Republic a.s. činí 81,06 %*.

*Přímý podíl na vlastním kapitálu k 31. 12. 2018.

O2 Czech Repubic a.s.: Hlavní ekonomické ukazatele (konsolidované)

  2019 2018
Výnosy (v mil. EUR) 1 510 1 481
EBITDA (v mil. EUR) 492 435
Aktiva celkem (v mil. EUR) 1 680 1 405
Čistý zisk (v mil. EUR) 213 212
Vlastní kapitál (v mil. EUR) 558 592

 

O2 Czech Republic a.s.: Statutární orgány ke dni 14. ledna 2019

Představenstvo Jindřich Fremuth, předseda představenstva
Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva
Václav Zakouřil, člen představenstva
Dozorčí rada Ladislav Bartoníček, předseda dozorčí rady
Pavel Milec, místopředseda dozorčí rady
Kateřina Pospíšilová, členka dozorčí rady

 

Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
Česká republika

www.o2.cz

Zpět na portfolio