Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Mobi Banka

Od října 2019 pokračuje Telenor banka ve své obchodní činnosti pod novým názvem Mobi Banka. Mobi banka je mobilní a internetová banka se sídlem v Bělehradě, která poskytuje své služby především retailovým zákazníkům v Srbsku.

Mobi Banka se specializuje na inovativní on-line finanční služby a jako první v zemi zavedla mobilní a internetové bankovnictví. Unikátní je rovněž svou obchodní synergií s telekomunikačními službami Telenoru v Srbsku. V současné době nabízí celou škálu finančních služeb pro fyzické osoby. V současné době má Mobi Banka více než 452,000 klientů a ke konci září 2019 spravovala aktiva v hodnotě 175 milionů EUR.

Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Srbsko

officebanka@mobibanka.rs
www.mobibanka.rs

Zpět na portfolio