Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Mall Group

Mall Group je největší e-commerce platforma ve střední a východní Evropě, s obratem přes 500 milionů eur ročně.

Portfolio on-line nákupních „galerií“ zahrnuje jak univerzální portály Mall s širokou škálou produktů, tak i více jak desítku specializovaných e-shopů jako jsou CZC, Proděti.cz, Vivantis nebo Košík.cz

Mall Group působí v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku.

Vlastnická struktura:

  • Skupina PPF vlastní 40 %
  • EC Investments vlastní 40 %
  • Rockaway s 20% podílem vykonává manažerskou kontrolu

 

Mall Group
U garáží 1611/1
170 00 Praha 7
Česká republika

www.mallgroup.com

 

 

Zpět na portfolio