Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Home Credit

Skupina Home Credit je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování.

Skupina Home Credit (dále také „Home Credit“), založená v roce 1997, se zaměřuje na odpovědné poskytování spotřebitelských úvěrů, především lidem s krátkou nebo dokonce žádnou úvěrovou historií.

Skupina rozvíjí koncept tzv. inkluzivních finančních služeb - tedy je otevřena těm, kdo dosud neměli z jakýchkoliv důvodů přístup k regulovanému finančnímu sektoru. Těmto zákazníkům poskytuje pozitivní a bezpečné zkušenosti s půjčováním, přičemž pro mnohé z nich úplně poprvé. Lidem, kteří byli dosud opomíjeni bankami, pomáhá Home Credit uspokojit jejich finanční potřeby a přispívá k růstu jejich životní úrovně. Služby Home Creditu jsou jednoduché, srozumitelné a rychlé. Tím se Skupina odlišuje od konkurence a zajišťuje si postavení předního hráče na řadě lokálních trhů v Evropě a Asii. 

Skupina Home Credit působí na rychle rostoucích trzích, na které kvůli požadavkům lokálních regulátorů není jednoduché vstoupit. Nyní je Home Credit aktivní v České republice (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), v Rusku (od roku 2002), v Kazachstánu (od roku 2005), v Číně (od roku 2007), v Indii (od roku 2012), Indonésii (od roku 2013), na Filipínách (od roku 2013), ve Vietnamu (od roku 2014) a v USA (od září 2015 v partnerství s telekomunikačním operátorem Sprint). Všude podléhá dohledu centrálních autorit finančního sektoru.

Home Credit již obsloužil 116 miliony klientů. Jeho 125 400 zaměstnanců pracuje v široké distribuční síti zahrnující celkem 437 417 maloobchodních prodejen, úvěrových kanceláří a poboček; služby Home Creditu jsou dostupné také na poštách (údaje k 31. 12. 2018). Více informací o HCBV najdete na webu www.homecredit.net.

Distribuční model

Skupina Home Credit se soustřeďuje na spotřebitelské financování prostřednictvím různorodé distribuční sítě. Základem je poskytování úvěrů přímo v maloobchodních prodejnách (tzv. POS-úvěrování), v nichž Home Credit financuje nákup zboží dlouhodobé spotřeby, vždy v domácí měně. V zemích, kde Home Credit získal bankovní licenci, nabízí fyzickým osobám kromě úvěrů rovněž bankovní transakce a přijímá vklady, které jsou významným zdrojem financování jeho úvěrové činnosti. Produktové portfolio Skupiny se v každé zemi poněkud liší a vyvíjí se zároveň s tím, jak vyspívají jednotlivé trhy a jak se mění potřeby tamní klientely.

Vlastnická struktura

Majoritním akcionářem (s podílem 91,12 %) Home Credit B.V. je skupina PPF. Minoritní podíl (8,88 %) v Home Credit B.V. má EMMA OMEGA LTD, investiční holdingová společnost, jejímž konečným vlastníkem je Jiří Šmejc.

Home Credit Group B.V.: Hlavní ekonomické ukazatele (konsolidované)

  2018 2017
Podíl skupiny PPF  91,12 % 88,62 %
Provozní výnosy (v mil. EUR) 3 953 3 123
Hospodářský výsledek po zdanění (v mil. EUR) 422 244
Aktiva celkem (v mil. EUR) 23 647 21 533
Vlastní kapitál celkem (v mil. EUR) 2 154 2 035
Počet zaměstnanců ke konci roku 125 400 157 000

Home Credit Group B.V.: Vedení ke dni 1. září 2018

Představenstvo Jiri Šmejc, výkonný předseda
Jan Cornelis Jansen, místopředseda
Mel Carvill, člen
Christoph Glaser, člen
Rudolf Bosveld, člen
Marcel van Santen, člen
Paul de Reijke, člen
Jean-Pascal Duvieusart, člen
Vedení skupiny Ondřej Frydrych, generální ředitel skupiny
Jean-Pascal Duvieusart, ředitel zodpovědný za vztahy k obchodním partnerům, investorům a bankám
Tomáš Kočka, obchodní ředitel
Mel Carvill, ředitel pro vztahy s investory a veřejným sektorem
Christoph Glaser, finanční ředitel
Petr Janák, ředitel pro lidské zdroje
Pavel Vyhnálek, výkonný regionální ředitel
Pavel Rozehnal, ředitel pro oblast právních záležitostí
Pavel Krbec, ředitel zodpovědný za online byznys
Miroslav Boublík, ředitel pro speciální projekty
David Minol, výkonný regionální ředitel
Radek Hubený, ředitel zodpovědný za strategii a maketing
Luděk Mráz, ředitel zodpovědný za CRM
Radek Pluhař, ředitel zodpovědný za řízení rizik
Khalid Husseini, ředitel IT
Vedení místních společností Jurij Andresov, předseda představenstva Home Creditu v Rusku
Luděk Jírů, generální ředitel Home Creditu v České republice a Slovensku
Karel Horák, generální ředitel Home Creditu v Kazachstánu
Roman Wojdyla, generální ředitel Home Creditu v Číně
Dmitrij Mosolov, generální ředitel Home Creditu ve Vietnamu
Ondřej Kubík, generální ředitel Home Creditu v Indii
Jaroslav Gaisler, generální ředitel Home Creditu v Indonésii
Annica Witschard, generální ředitelka Home Creditu na Filipínách
Igor Přerovský, generální ředitel Home Creditu v USA

 

Home Credit B.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko
Phone: +31 (0) 208 813 120
Fax: +31 (0) 208 813 129
info@homecredit.eu
www.homecredit.net

Home Credit International, a.s.
Evropská 2690/17
160 41 Praha 6
Česká republika
Tel.: +420 224 174 777
Fax: +420 224 174 612

info@homecredit.eu
www.homecredit.net

Zpět na portfolio

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím