Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Home Credit

Skupina Home Credit je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování.

Skupina Home Credit (dále také „Home Credit“), založená v roce 1997, se zaměřuje na odpovědné poskytování spotřebitelských úvěrů, především lidem s krátkou nebo dokonce žádnou úvěrovou historií.

Skupina Home Credit (dále také „Home Credit“) je globálním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů na základě nejmodernějších finančních technologií. Působí zejména na trzích s vysokým růstovým potenciálem na třech kontinentech. Skupina PPF v ní ovládá majoritní podíl.

Společnost, která byla založena v České republice v roce 1997, se zaměřuje na odpovědné poskytování spotřebitelských úvěrů. Úspěšně nabízí inkluzivní finanční služby pro klienty, kteří by dosud neměli přístup k žádným standardním bankovním půjčkám.

V současnosti Home Credit nabízí své služby zákazníkům v České republice (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), v Rusku (od roku 2002), v Kazachstánu (od roku 2005), v Číně (od roku 2007), v Indii (od roku 2012), Indonésii (od roku 2013), na Filipínách (od roku 2013), ve Vietnamu (od roku 2014) a v USA (od září 2015 v partnerství s telekomunikačním operátorem Sprint). Všude podléhá dohledu centrálních autorit finančního sektoru.

V zemích, kde Home Credit působí, využívá jeho služeb přes 28 milionů aktivních klientů. Od svého vzniku obsloužila skupina 116 milionů zákazníků (údaje k 31. 12. 2018). Podařilo se to především díky tomu, že Home Credit nabízí své služby klientům, kteří dosud neměli přístup k bankovním úvěrům. Tím se z něj stal vyhledávaný partner pro největší světové výrobce spotřebního zboží, mimo jiné mobilních telefonů.

Skupina rovněž pokračuje v podpoře inovací týkajících se nových, dynamicky se rozvíjejících segmentů v oboru spotřebitelského financování, což dokládá úspěch P2P platformy Zonky, která v ČR vyrostla ze startupu do pozice nejúspěšnějšího účastníka tohoto trhu a doposud zprostředkovala půjčky v celkové výši 4,5 miliardy korun.

Ke konci roku 2018 zaměstnávala skupina 125 tisíc lidí.

Distribuční model

Své služby nabízí skupina zákazníkům prostřednictvím široké sítě prodejních míst – obchodů, bankovních poboček, speciálních úvěrových přepážek a na poštách, jejichž počet celosvětově přesáhl 437 000. Home Credit nabízí své služby rovněž online, přes eshopy i pomocí vlastních aplikací a také přes sociální sítě. Základem je poskytování úvěrů přímo v maloobchodních prodejnách (tzv. POS-úvěrování), v nichž Home Credit financuje nákup zboží dlouhodobé spotřeby, vždy v domácí měně.

Služby Home Creditu jsou jednoduché, srozumitelné a rychlé. Tím se Skupina odlišuje od konkurence a zajišťuje si postavení předního hráče na řadě lokálních trhů v Evropě a Asii. V zemích, kde Home Credit získal bankovní licenci, nabízí fyzickým osobám kromě úvěrů rovněž bankovní transakce a přijímá vklady, které jsou významným zdrojem financování jeho úvěrové činnosti. Produktové portfolio Skupiny se v každé zemi poněkud liší a vyvíjí se zároveň s tím, jak vyspívají jednotlivé trhy a jak se mění potřeby tamní klientely.

Vlastnická struktura

Majoritním akcionářem (s podílem 91,12 %) Home Credit Group B.V. je skupina PPF. Minoritní podíl (8,88 %) v Home Credit Group B.V. má EMMA OMEGA LTD, investiční holdingová společnost, jejímž konečným vlastníkem je Jiří Šmejc.

Více informací o HCBV naleznete na webu homecredit.net.

Home Credit Group B.V.: Hlavní ekonomické ukazatele (konsolidované)

  2018 2017
Podíl skupiny PPF  91,12 % 88,62 %
Provozní výnosy (v mil. EUR) 3 953 3 123
Hospodářský výsledek po zdanění (v mil. EUR) 422 244
Aktiva celkem (v mil. EUR) 23 647 21 533
Vlastní kapitál celkem (v mil. EUR) 2 154 2 035
Počet zaměstnanců ke konci roku 125 400 157 000

Home Credit Group B.V.: Vedení ke dni 1. května 2019

Představenstvo Jiri Šmejc, předseda představenstva
Ondřej Frydrych, místopředseda představenstva
Jean-Pascal Duvieusart, člen představenstva
Mel Gerard Carvill, člen představenstva
Jan Cornelis Jansen, člen představenstva 
Rudolf Bosveld, člen představenstva 
Paul de Aloysius Reijke, člen představenstva
Marcel van Santen, člen představenstva 
Vedení skupiny Ondřej Frydrych, generální ředitel
Radek Pluhař, ředitel zodpovědný za řízení rizik
Tomáš Kočka, obchodní ředitel
Christoph Glaser, finanční ředitel
Renata Mrázová, ředitelka pro lidské zdroje
Pavel Rozehnal, ředitel pro oblast právních záležitostí
David Minol, výkonný regionální ředitel
Khalid Husseini, ředitel IT
Mikhail Nikitin, výkonný regionální ředitel
Vedení místních společností Jurij Andresov, předseda představenstva Home Creditu v Rusku
Annica Witschard, generální ředitelka Home Creditu na Filipínách
Dmitrij Mosolov, generální ředitel Home Creditu ve Vietnamu
Karel Horák, generální ředitel Home Creditu v Kazachstánu
Luděk Jírů, generální ředitel Home Creditu v České republice a Slovensku
Roman Wojdyla, generální ředitel Home Creditu v Číně
Ondřej Kubík, generální ředitel Home Creditu v Indii
Jaroslav Gaisler, generální ředitel Home Creditu v Indonésii
Igor Přerovský, generální ředitel Home Creditu v USA

 

Home Credit B.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
Nizozemsko
Phone: +31 (0) 208 813 120
Fax: +31 (0) 208 813 129
info@homecredit.eu
www.homecredit.net

Home Credit International, a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: +420 224 174 777
Fax: +420 224 174 612

info@homecredit.eu
www.homecredit.net

Zpět na portfolio

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím