Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

Další společnosti

OriBase Pharma

Francouzská společnost OriBase Pharma, ve které skupina PPF vlastní většinový podíl, se zaměřuje na vědecký výzkum a vývoj nových cílených léčebných postupů pro diagnózy u onkologických pacientů, jejichž možnosti léčby jsou v současnosti velmi omezené. OriBase Pharma se zaměřuje především na vývoj inhibitorů enzymů ze třídy kináz (Improved and “Clean” Multi-Target Kinase Inhibitors, MTKI), zapojených do vzniku onkologických, zánětlivých a autoimunních onemocnění. 
www.oribase-pharma.com

Cytune Pharma SAS

Skupina PPF vlastní podstatný menšinový podíl v Cytune Pharma SAS, francouzské biotechnologické společnosti zabývající se výzkumem a vývojem nových léčebných postupů zaměřených na posílení imunitní reakce u nádorových a infekčních chorob. 
www.cytunepharma.com

Accord Research

Acord Research je nezávislou organizací v oblasti klinického vývoje (CRO – Clinical Research Organization), jež je součástí skupiny PPF.
Primárně je účelem této společnosti poskytovat služby klinického vývoje biotechnologické společnosti SOTIO ze skupiny PPF, služby CRO však poskytuje i třetím stranám. Společnost působí v Evropě a v USA, a to buď prostřednictvím vlastních zaměstnanců, nebo na základě dlouhodobé subdodavatelské spolupráce.
www.accord-research.com
 

Zpět na portfolio

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím