Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

CzechToll

CzechToll připravuje spuštění moderního elektronického mýtného systému.

Společnost CzechToll zvítězila v roce 2018 společně se slovenským provozovatelem mýta, společností SkyToll a.s., ve výběrovém řízení na vybudování a provoz systému pro výběr elektronického mýta v České republice.

Díky partnerství společností CzechToll a SkyToll získává Česká republika jeden z nejmodernějších systémů elektronického mýtného na světě. Společnost CzechToll je strategickým partnerem, který zajišťuje řízení a financování projektu. Společnost SkyToll je dodavatelem technického řešení systému elektronického mýtného, který má letité zkušenosti s provozem obdobného systému na Slovensku.

Společnost CzechToll byla založena v roce 2017, od svého vzniku patří do skupiny PPF. Je součástí dlouhodobých strategických plánů skupiny v oblasti rozvoje telekomunikačních služeb.

Podíl skupiny PPF ve společnosti CzechToll je 100%.

Argentinská 1610/4  
170 00 Praha 7 
Česká republika

info@czechtoll.cz
www.czechtoll.cz

Zpět na portfolio