Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Central European Media Enterprises

Jedna z předních společností v oblasti médií a zábavního průmyslu ve střední a východní Evropě.

Central European Media Enterprises (CME) je mediální a zábavní společnost provozující televizní stanice v pěti zemích střední a východní Evropy: v České republice, Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Celkem 30 televizních kanálů na pěti trzích svým vysíláním pokrývá území s celkovou populací 45 milionů lidí. CME vytváří obsah pro své televizní kanály a rovněž pro online platformy.

Televize ze skupiny CME patří k nejsledovanějším na všech pěti trzích. Svoji popularitu si získávají především díky lokálnímu programu. Výnosy skupiny CME tvoří příjmy z reklamy i z předplacených služeb. Celková velikost trhu s televizní reklamou, v zemích kde CME působí, byla v roce 2019 zhruba 916 mil. USD.

CME byla založena v roce 1994 spuštěním soukromé stanice TV Nova v České republice.  

Společnost PPF dokončila akvizici mediální skupiny CME 13. října 2020.

Zpět na portfolio