Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Stahuji

ClearBank

ClearBank je banka, která poskytuje clearingové služby finančním institucím ve Velké Británii.

ClearBank je společnost založená v roce 2017 „na zelené louce“ s účastí skupiny PPF. Jde o první clearingovou (zúčtovací) banku založenou nově po více než 250 letech. ClearBank je teprve pátá clearingová banka působící ve Velké Británii – do jejího vzniku poskytovaly zúčtovací služby ostatním bankám v zemi pouze čtyři zavedené bankovní domy.

Cílem nové banky je stát se skutečným vyzývatelem, oživit konkurenci v této oblasti, která trpí nedostatkem dynamiky, a tudíž i pomalým rozvojem moderních a novátorských služeb v oboru financí a informačních technologií. Nová banka se chce odlišit především využíváním nejmodernějších technologií.

ClearBank má plnou bankovní licenci pro Velkou Británii a podléhá regulaci ze strany centrální banky (Bank of England) a dohledových orgánů Financial Conduct Authority (Úřad pro finanční etiku) a Payment Services Regulator (Regulační orgán pro platební služby).
 

Nejdůležitější údaje

  • ClearBank je první nově založenou clearingovou bankou ve Velké Británii, všechny prostředky má vedeny u Bank of England.
  • ClearBank je „bankou pro banky“, založenou konkrétně za účelem nastavení nové úrovně otevřené konkurence mezi poskytovateli finančních služeb, mezi firmami podléhajícími regulaci ze strany dohledového orgánu FCA a firmami v oboru finančních technologií („FinTech“).
  • Jedná se o jedinou banku ve Velké Británii, která se stala účastníkem všech britských platebních systémů najednou, čímž regulačním orgánům napomáhá při zlepšování přístupu k těmto systémům. Je rovněž členem mezibankovní sítě SWIFT i předních elektronických platebních platforem včetně MasterCard, Visa, American Express, Discover/Diners a JCB.
  • Dále se jedná o první clearingovou banku ve Velké Británii, která disponuje cíleně vybudovaným integrovaným systémem základních bankovních technologií a aplikačním programovým rozhraním (API) vyvinutým v souladu s normou ISO 20022.
  • ClearBank spolupracuje se společností Microsoft, své inovativní technologie provozuje v rámci cloudové služby Microsoft Azure a těží z výhod špičkového kybernetického zabezpečení.
  • ClearBank navíc může tuto základní bankovní platformu nabízet kterékoli jiné finanční instituci a neomezeně ji přizpůsobovat na míru potřebám svých klientů.

Vedení ClearBank ke dni 7. dubna 2016

Představenstvo Nick Ogden, výkonný předseda představenstva
Charles McManus, generální ředitel a výkonný člen představenstva
Marc Jenkins, finanční ředitel a výkonný člen představenstva
Vrcholové výkonné vedení Shonaid Jemmett-Page, výkonná nezávislá členka představenstva a předsedkyně výboru pro audit
Graeme Smith, nezávislý člen představenstva bez výkonných pravomocí a předseda výboru pro řízení rizik
Stan Spavold, člen představenstva s majetkovou účastí
Mel Carvill, člen představenstva s majetkovou účastí

Výkonné vedení

Nick Ogden, výkonný předseda představenstva
Charles McManus, generální ředitel a člen představenstva
Marc Jenkins, finanční ředitel a člen představenstva
Vrcholové výkonné vedení Steve Barry, ředitel pro řízení rizik
Andrew Smith, technický ředitel
Philip House, ředitel pro korporátní záležitosti

Vlastnická struktura

Dvěma majoritními akcionáři jsou společnost PPF Group N.V. prostřednictvím společnosti PPF Financial Holdings B.V. a také fond CFFI UK Ventures (každá vlastní 35% podíl). Zbývající 30% podíl vlastní členové vedení ClearBank.

 

 

ClearBank Ltd.
Floor 29
St Mary Axe
London EC3A 8BF
Velká Británie

Tel.: +44 (0) 203 111 2370
customersupport@clear.bank
press@clear.bank
www.clear.bank

Zpět na portfolio

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím