Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Bestsport

Společnost Bestsport, a.s. vlastní a provozuje O2 arenu a O2 universum v Praze.

O2 arena je jednou z nejmodernějších multifunkčních arén v Evropě. S kapacitou až 20 tisíc míst je zároveň největší halou v České republice a každoročně je dějištěm desítek atraktivních sportovních a kulturních událostí se stovkami tisíc návštěvníků.

Nové multifunkční a kongresové centrum O2 universum bylo otevřeno v září 2019 a přímo navazuje na O2 arenu. Komplex sloužící jako moderní centrum pro organizování velkých mezinárodních událostí má kapacitu 10 tisíc návštěvníků a nabídne celkem 21 sálů různých velikostí a možných set-upů.

Komplex O2 areny a O2 universa doplní v roce 2021 moderní čtyřhvězdičkový hotel. Nabídne mimo jiné 300 pokojů, 7 konferenčních místností či hotelovou restauraci

Českomoravská 2345/17
190 00 Praha 9
Česká republika

www.o2arena.cz
www.o2universum.cz

Zpět na portfolio